Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarlar Desteği Dikkat Edilecek HususlarTürk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda şahıs firmaları destekten yararlanamazlar.

Kosgeb yurtiçi fuar desteğinden faydalanan firmalar, bu destekten yararlanamaz.

Katılımcının yer kirası ve stant masraflarının %50'si azami 30.000 TL'ye kadar desteklenir.

Destek başvurusu evrakı E-imzalı olarak fuarın bitimini takip eden en geç 3 ay içerisinde firmanın kep adresinden Ege İhracatçı Birlikleri'nin kep adresine (eib@hs01.kep.tr) ulaştırılması durumunda değerlendirmeye alınır.

Katılımcı fuarın ilk günü standını açmak zorundadır. Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.

Kural olarak bankacılık kanalı ile yapılan ödemeler dikkate alınır. Fuar bitimini takip eden 3 ay içerisinde stant ve stant konstrüksiyon ödemelerin bitmesi gerekmektedir. Aksi halde değerlendirmeye alınmaz. Cirolu çek ile yapılan ödemeler destek dışıdır.

Katılımcı kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye'de üretilen ürünler dışında farklı şirketlere ait ürünleri sergileyemez. Ancak, başka mamullerin üretiminde girdi olarak kullanılan kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla, söz konusu nihai mamulleri sergileyebilir. Pazarlamacı katılımcı, katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı şirketin ürünlerini sergileyebilir / tanıtabilir. Pazarlama sözleşmesinin tarihinin ilgili fuardan önceki bir tarih olması gereklidir.

Özel üretim ( Private Label ), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların ünvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını teşvik etmek kaydıyla, kendi ticaret ünvanları veya tescilli markaları ile beraber stant alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı katılımcının geri planda kalarak diğer markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanabilir. Katılımcı stant alanı içinde yukarıda açıklama dışında başka bir firmanın ünvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez.

Başvuru için gerekli belgeler ile katılımcının uyması gereken yükümlülüklerin tamamına
www.mikroegitim.org  adresinden ulaşabilirsiniz.

2014/4 SAYILI YURT IÇI FUARLARIN DESTEKLENMESINE ILIŞKIN GEREKLI BELGELER LISTESI

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Fuarın yetkili organizatöründen tahsis edilen boş alan kirasına ait stant faturası (e-fatura olması durumunda gib sisteminden doğrulanıp sorgulanabilecek nitelikli .xml formatındaki dijital dosyası da ibraz edilmelidir.)
 3. ilgili stant faturasına ait bankaca kaşe-imzalı ödeme belgesi ( ödeme çek ile gerçekleştiyse çekin görüntüsü ile birlikte bankaca kaşe-imzalı çek numarasını içerir dekont ibraz edilmelidir )
 4. stant konstrüksiyon hizmeti alınması durumunda; stant konstrüksiyon hizmetine ilişkin faturası ( e-fatura olması durumunda gib sisteminden doğrulanıp sorgulanabilecek nitelikteki .xml formatındaki dijital dosyası da ibraz edilmelidir )
 5. Stant konstrüksiyon firmasından alınacak ilgili faturaya ait hizmet kalemlerinin birim fiyatlarını içerir detay yazısı
 6. Stant konstrüksiyon firmasına yapılan bankaca kaşe-imzalı ödeme belgesi
 7. Ek-6 beyanname (kep adresi alanı doldurulmalıdır)
 8. Ek-7 Taahütname (inan bilgileri TL hesabınaait olmalı ve 26 hane olacak şekilde doğruluğu kontrol edilmelidir)
 9. Ticaret sicil gazetesi
 10. İmza sirküleri
 11. Fuar tarihleri itibariyle geçerli kapasite raporu (pazarlamacı firma statüsünde olunması durumunda üretici firmaile fuardan önce tarihli imzalanmış pazarlama sözleşmesi, üretici firmaya ait imza sirküleri ve kapasite raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Gerekli belgeler yukarıda yer aldığı şekliyle sıralı olarak .PDF formatında dijital ortamda aktarıldıktan sonra uzun dönem geçerli elektronik imza yapılmalı ve firma adına kayıtlı elektronik posta adresinden "eib@hs01.kep.tr" genel sekreterliğimiz kep adresine fuar bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde iletilmeli ve genel sekreterliğimizin evrak kaydına alındığı teyit edilmelidir.

17.06.2019

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.